خانواده منخانواده من، تا این لحظه 6 سال و 1 روز سن دارد

✳♈❋ خانــواده من ❋♈✳

آموزش نشانه ها با داستان

آموزش نشانه ها و حروف الفبا فارسی با داستان یک روش برای آموزش نشانه ها و حروف الفبای فارسی به کودکان استفاده از داستان هست. در ادامه داستانهایی برای آموزش نشانه ها داریم.      آموزش  مصوت ها ( اَ اوّل  ــَــ غیر اوّل) اَ       اَ       اَ        اَ  اَوّل                 اوّل   میاد    همیشه اَوّل    شنیده    میشه          &...
28 آبان 1396
1