✳♈❋ خانــواده من ❋♈✳

.×.×.×.×.پرپروک يعنی پروانــــــــه.×.×.×.×.

روز پدر مبارک!

کارت پستال متحرک ویژه روز پدر به یاد می آورم خاطراتم را... به زبان انگلیسی کارت پستال متحرک ویژه روز پدر برای پدری که هرگز از دست دخترش خسته نمیشه... کارت پستال متحرک ویژه روز پدر روز پدر مبارک   ...
27 مهر 1391