خانواده منخانواده من، تا این لحظه 5 سال و 10 ماه و 24 روز سن دارد

✳♈❋ خانــواده من ❋♈✳

رابطه خواب و رابطه جنسی مردان!

خواب كافي باعث افزايش توانايي مردان براي ورزش موثر مي‌شود و ورزش هم معلوم است كه چه تاثير ي بر سلامت دارد.   كم خوابي = كاهش سوخت و ساز   خواب كافي باعث افزايش توانايي مردان براي ورزش موثر مي‌شود و ورزش هم معلوم است كه چه تاثير ي بر سلامت دارد.اما گذشته از اين، محققان دانشگاه شيكاگو دريافته‌اند، محروميت از خواب مي‌تواند تاثير شگرفي بر متابوليسم پايه داشته باشد. در اصل كمبود خواب سوخت و ساز گلوكز را حدود 30 تا 40 درصد كاهش مي‌دهد. ظاهرا خواب ناكافي با برهم زدن تعادل برخي از پارامترهاي هورموني و متابوليكي اصلي در خود اثرات مثبت ورزش را خنثي مي‌كند. محققان شواهدي براساس گزارش مربيان دارند ك...
29 شهريور 1392