✳♈❋ خانــواده من ❋♈✳

.×.×.×.×.پرپروک يعنی پروانــــــــه.×.×.×.×.

کد افکت گذاری بر روی عکس های وبلاگ و سایت ... 14.سایه دار شدن لینك

نحوه استفاده : در صورتی که در انجام مراحل ذیل را برای خود مشکل می بیندید ؛ کد را در قسمت تنظیمات ، بخش کد های اضاقی یا اسکریپ ها وبلاگ خود کپی کنید . 1- به قسمت ویرایش قالب خود بروید و کد  < head >  یا  < head />  را پیدا کنید 2- کد مورد نظر را بین این دو کپی کنید 14.سایه دار شدن لینك <style> a:hover{ text-shadow:0px 2px 3px; -moz-text-shadow:0px 2px 3px; -o-text-shadow:0px 2px 3px; -ms-text-shadow:0px 2px 3px; -khtml-text-shadow:0px 2px 3px; -webkit-text-shadow:0px 2px 3px;} </style>   ...
10 ارديبهشت 1393

کد افکت گذاری بر روی عکس های وبلاگ و سایت...13.چرخیدن ستاره دور لینك ها با رفتن موس

نحوه استفاده : در صورتی که در انجام مراحل ذیل را برای خود مشکل می بیندید ؛ کد را در قسمت تنظیمات ، بخش کد های اضاقی یا اسکریپ ها وبلاگ خود کپی کنید . 1- به قسمت ویرایش قالب خود بروید و کد  < head >  یا  < head />  را پیدا کنید 2- کد مورد نظر را بین این دو کپی کنید 13.چرخیدن ستاره دور لینك ها با رفتن موس <style> a:visited{color:#000000;text-decoration: none}a:hover{background:url(http://s2.picofile.com/file/7782873759/20.gif);text-decoration: none} </style>   ...
10 ارديبهشت 1393

کد افکت گذاری بر روی عکس های وبلاگ و سایت ... 12.برجسته شدن لینك ها با رفتن موس

نحوه استفاده : در صورتی که در انجام مراحل ذیل را برای خود مشکل می بیندید ؛ کد را در قسمت تنظیمات ، بخش کد های اضاقی یا اسکریپ ها وبلاگ خود کپی کنید . 1- به قسمت ویرایش قالب خود بروید و کد  < head >  یا  < head />  را پیدا کنید 2- کد مورد نظر را بین این دو کپی کنید 12.برجسته شدن لینك ها با رفتن موس <style> a:hover{ box-shadow:1px 4px 5px; -moz-box-shadow:1px 4px 5px; -o-box-shadow:1px 3px 4px; -ms-box-shadow:1px 3px 4px; -khtml-box-shadow:1px 3px 4px; -webkit-box-shadow:1px 3px 4px;} </style> ...
10 ارديبهشت 1393

کد افکت گذاری بر روی عکس های وبلاگ و سایت ... 11.از كج به صاف تبدیل شدن ، همراه با سایه

نحوه استفاده : در صورتی که در انجام مراحل ذیل را برای خود مشکل می بیندید ؛ کد را در قسمت تنظیمات ، بخش کد های اضاقی یا اسکریپ ها وبلاگ خود کپی کنید . 1- به قسمت ویرایش قالب خود بروید و کد  < head >  یا  < head />  را پیدا کنید 2- کد مورد نظر را بین این دو کپی کنید 11.از كج به صاف تبدیل شدن ، همراه با سایه <style>       /*Efect by : Mosbataye-bahejab.blogfa.com*/         img{-moz-transition:0.4s;-o-transition:0.4s;-ms-transition:0.4s;-khtml-transition:0.4s;-webkit-transition:0.4s;transition:0.4s; &nb...
10 ارديبهشت 1393

کد افکت گذاری بر روی عکس های وبلاگ و سایت ... 10.فقط گرد شدن گوشه های عكس

نحوه استفاده : در صورتی که در انجام مراحل ذیل را برای خود مشکل می بیندید ؛ کد را در قسمت تنظیمات ، بخش کد های اضاقی یا اسکریپ ها وبلاگ خود کپی کنید . 1- به قسمت ویرایش قالب خود بروید و کد  < head >  یا  < head />  را پیدا کنید 2- کد مورد نظر را بین این دو کپی کنید 10.فقط گرد شدن گوشه های عكس <style> img{border-radius: 40px; opacity:1;filter:alpha(opacity=100); -webkit-transform:scale(0.9):( Webkit: Scale down image to 0.8x original size); padding:0px; float:center; -moz-transform:scale(0.9):(Mozilla scale version); -moz...
10 ارديبهشت 1393

کد افکت گذاری بر روی عکس های وبلاگ و سایت... 9.كج شدن ساده تصویر به همراه واضح تر شدن

نحوه استفاده : در صورتی که در انجام مراحل ذیل را برای خود مشکل می بیندید ؛ کد را در قسمت تنظیمات ، بخش کد های اضاقی یا اسکریپ ها وبلاگ خود کپی کنید . 1- به قسمت ویرایش قالب خود بروید و کد  < head >  یا  < head />  را پیدا کنید 2- کد مورد نظر را بین این دو کپی کنید 9.كج شدن ساده تصویر به همراه واضح تر شدن <style> img:hover{ opacity:0.8;filter:alpha(opacity=80); -webkit-transform: rotate(-10deg); -moz-transform: rotate(-10deg);  } img:out{ opacity:10;filter:alpha(opacity=100); -webkit-transform: rotate(10deg); -moz-transform: rotate(10deg); ...
10 ارديبهشت 1393

کد افکت گذاری بر روی عکس های وبلاگ و سایت... 8.از حالت عادی تبدیل به برگ شدن با رفتن موس

نحوه استفاده : در صورتی که در انجام مراحل ذیل را برای خود مشکل می بیندید ؛ کد را در قسمت تنظیمات ، بخش کد های اضاقی یا اسکریپ ها وبلاگ خود کپی کنید . 1- به قسمت ویرایش قالب خود بروید و کد  < head >  یا  < head />  را پیدا کنید 2- کد مورد نظر را بین این دو کپی کنید 8.از حالت عادی تبدیل به برگ شدن با رفتن موس <style> img:hover{ border: datted 6px #000; border-radius: 80px 7px 80px 7px; box-shadow: 0 0 1px #333; -webkit-transition: all 1s ease-in; -moz-transition: all 1s ease-in; -o-transition: all 1s ease-in; tran...
10 ارديبهشت 1393

کد افکت گذاری بر روی عکس های وبلاگ و سایت ... 7.چرخش كامل عكس

نحوه استفاده : در صورتی که در انجام مراحل ذیل را برای خود مشکل می بیندید ؛ کد را در قسمت تنظیمات ، بخش کد های اضاقی یا اسکریپ ها وبلاگ خود کپی کنید . 1- به قسمت ویرایش قالب خود بروید و کد  < head >  یا  < head />  را پیدا کنید 2- کد مورد نظر را بین این دو کپی کنید 7.چرخش كامل عكس <style> img:hover { border: dashed underline 1px #333; border-radius: 80px 6px 80px 6px; box-shadow: 5 5 1px #333; -webkit-transition: all 2s ease-in; -moz-transition: all 2s ease-in; -o-transition: all 2s ease-in; transition: all 2s ea...
10 ارديبهشت 1393

کد افکت گذاری بر روی عکس های وبلاگ و سایت ... 6.فقط گرد و سایه دار شدن گوشه عكس

نحوه استفاده : در صورتی که در انجام مراحل ذیل را برای خود مشکل می بیندید ؛ کد را در قسمت تنظیمات ، بخش کد های اضاقی یا اسکریپ ها وبلاگ خود کپی کنید . 1- به قسمت ویرایش قالب خود بروید و کد  < head >  یا  < head />  را پیدا کنید 2- کد مورد نظر را بین این دو کپی کنید 6.فقط گرد و سایه دار شدن گوشه عكس <style> img:hover{border-radius: 50px; opacity:0.8;filter:alpha(opacity=80); -webkit-transform:scale(1.1):( Webkit: Scale up image to 1.2x original size); -moz-border-radius:6px;-webkit-border-radius:30px; box-shadow: 10px 10px 5p...
10 ارديبهشت 1393

کد پخش علامت موسیقی در وبلاگ

کد زیر را در قسمت تنظیمات ، بخش کد های اضاقی یا اسکریپ ها وبلاگ خود کپی کنید .   کد پخش علامت موسیقی در وبلاگ <script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/0/7/30/parts.js"></script>   ...
10 ارديبهشت 1393