✳♈❋ خانــواده من ❋♈✳

.×.×.×.×.پرپروک يعنی پروانــــــــه.×.×.×.×.

کد افکت گذاری بر روی عکس های وبلاگ و سایت ... 5.كج شدن و چرخشی

نحوه استفاده : در صورتی که در انجام مراحل ذیل را برای خود مشکل می بیندید ؛ کد را در قسمت تنظیمات ، بخش کد های اضاقی یا اسکریپ ها وبلاگ خود کپی کنید . 1- به قسمت ویرایش قالب خود بروید و کد  < head >  یا  < head />  را پیدا کنید 2- کد مورد نظر را بین این دو کپی کنید 5.كج شدن و چرخشی <style> img{ -webkit-transform:scale(0.9); /*design by : mosbat*/ -moz-transform:scale(0.9); /*design by : mosbat*/ -o-transform:scale(0.9); /*design by : mosbat*/ -webkit-transition-duration: 0.5s; /*design by : mosbat*/ -moz-transition-duration: ...
10 ارديبهشت 1393

کد افکت گذاری بر روی عکس های وبلاگ و سایت ... 4.كج شدن آهسته تصویر با سایه

نحوه استفاده : در صورتی که در انجام مراحل ذیل را برای خود مشکل می بیندید ؛ کد را در قسمت تنظیمات ، بخش کد های اضاقی یا اسکریپ ها وبلاگ خود کپی کنید . 1- به قسمت ویرایش قالب خود بروید و کد < head > یا < head /> را پیدا کنید 2- کد مورد نظر را بین این دو کپی کنید 4.كج شدن آهسته تصویر با سایه <style> img { border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; max-width: 480px; margin: 2px; padding:0px; float:center; filter:alpha(opacity=100); -moz-border-radius: 6px; -webkit-border-radius: 6px; -webkit-transition:all 0.4s ease-in; ...
10 ارديبهشت 1393

کد افکت گذاری بر روی عکس های وبلاگ و سایت... 3.شكل برگ شدن ثابت

نحوه استفاده : در صورتی که در انجام مراحل ذیل را برای خود مشکل می بیندید ؛ کد را در قسمت تنظیمات ، بخش کد های اضاقی یا اسکریپ ها وبلاگ خود کپی کنید . 1- به قسمت ویرایش قالب خود بروید و کد < head > یا < head /> را پیدا کنید 2- کد مورد نظر را بین این دو کپی کنید 3.شكل برگ شدن ثابت <style> img { border: datted 5px #000; border-radius: 80px 7px 80px 7px; box-shadow: 0 0 1px #333; -webkit-transition: all 1s ease-in; -moz-transition: all 1s ease-in; -o-transition: all 1s ease-in; transition: all 1s ease-in; -webkit-transform: rotate(...
10 ارديبهشت 1393

کد افکت گذاری بر روی عکس های وبلاگ و سایت... 2.بزرگ شدن با لبه های گرد

نحوه استفاده : در صورتی که در انجام مراحل ذیل را برای خود مشکل می بیندید ؛ کد را در قسمت تنظیمات ، بخش کد های اضاقی یا اسکریپ ها وبلاگ خود کپی کنید . 1- به قسمت ویرایش قالب خود بروید و کد < head > یا < head /> را پیدا کنید 2- کد مورد نظر را بین این دو کپی کنید 2.بزرگ شدن با لبه های گرد <style> img:hover{border-radius: 50px; opacity:0.8;filter:alpha(opacity=80); -webkit-transform:scale(1.1):( Webkit: Scale up image to 1.2x original size); -moz-border-radius:6px;-webkit-border-radius:30px; box-shadow: 10px 10px 5px #000; -moz-transform:...
10 ارديبهشت 1393