✳♈❋ خانــواده من ❋♈✳

.×.×.×.×.پرپروک يعنی پروانــــــــه.×.×.×.×.

بیایید با هم درس بخوانیم!

1394/2/5 18:58
نویسنده : خاله ی مهربون
633 بازدید
اشتراک گذاری

نشانیِ نوشته ی زیر، کتاب فارسی سوم دبستان، صفحه ی هشت 8 می باشد.

پدر بزرگ

 

دیشب ..................(١)

آمد به خانه ی ما

باز او مرا .................. (٢) کرد

..................(٣) صورتم را

 

مادر برای او زود

یک چای تازه آورد

او خسته بود و پایش ..................(٤)

انگار ................ (٥) می کرد

 

با .................... (٦) باز از من

پرسید در چه حالی؟

کردم تشکر از او

گفتم که خوب و عالی

 

در دستِ پیر او بود

باز آن .................. (٧) زیبا

خندید و قلقلک داد

با آن عصا ............... (٨) را


متنِ کوتاهی، در زیر آمده که چند واژه ی آن نیست؛ و به جای آن، نقطه چین آمده است؛

نشانیِ متن: کتاب فارسیِ چهارم دبستان است (بخوانیم).

واژه ها را پیدا کنید.

 

می خواستم همه چیز را درباره ی .............. بدانم. از خانه بیرون رفتم. درختان با برگ های سبز و .............. بلند، ایستاده بودند. زیر درختی، گلی تازه .............. دیدم. گفتم: «چه گل زیبایی!» گل لبخندی زد و گفت: « من زیبا هستم اما .............. از همه ی گل ها زیباتر است. او .............. من است.»

پسندها (2)
نظرات (0) ارسال نظر