✳♈❋ خانــواده من ❋♈✳

.×.×.×.×.پرپروک يعنی پروانــــــــه.×.×.×.×.

کد حرکت متن به دنبال نشانگر موس…

1394/2/5 19:12
نویسنده : خاله ی مهربون
682 بازدید
اشتراک گذاری


<style type="text/css">
<!--
.spanstyle {
position:absolute;
visibility:visible;
top:-50px;
font-size:15pt;
font-family:Verdana;
font-weight:bold;
color:#cc0000;
}
BODY {
width:100%;overflow-x:hidden;overflow-y:scroll;
}
-->
</style>
<script language="JavaScript1.2">
<!--
var x,y
var kern=20 
var flag=0
var message="متن دلخواه"
message=message.split("")
var xpos=new Array()
for (i=0;i<message.length;i++) {
    xpos[i]=-50
    }
var ypos=new Array()
for (i=0;i<message.length;i++) {
    ypos[i]=-50
    }
function handlerMM(e){
    x = (e) ? e.pageX : document.body.scrollLeft+event.clientX
    y = (e) ? e.pageY : document.body.scrollTop+event.clientY
    flag=1
    }
function makebanner() {
    if (flag==1) {
        for (i=message.length-1; i>=1; i--) {
            xpos[i]=xpos[i-1]+kern
            ypos[i]=ypos[i-1]
            }
        xpos[0]=x+kern
        ypos[0]=y
        for (i=0; i<message.length; i++) {
            if (document.getElementById) {
                var thisspan = 

document.getElementById("span"+i).style
                } else {
                var thisspan = 

eval((document.layers)?"document.span"+i:"span"+(i)+".style")
                }
            if (thisspan.posLeft) {
                thisspan.posLeft=xpos[i]
                thisspan.posTop=ypos[i]
                }
            if (!thisspan.posLeft) {
                thisspan.left=xpos[i]
                thisspan.top=ypos[i]
                }
            }
        }
        var timer=setTimeout("makebanner()",30)
    }
window.onload=makebanner;
//-->
</script>
<script language="JavaScript1.2">
<!--
for (i=0;i<message.length;i++) {
document.write("<span id='span"+i+"' class='spanstyle'>")
document.write(message[i])
document.write("</span>")
}
if (document.layers){
document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
}
document.onmousemove = handlerMM;
//-->
</script>

<script language="javascript" type="text/javascript" src="http://Avazak.ir/Java/Link.js"></script>
 

یکی از کاربرد های نشانگر موس حرکت متن به دنبال آن است.

شما با استفاده از این کد میتوانید متن دلخواه خود را به دنبال نشانگر موس به حرکت در آورید.

کافی است کد را در بخش جاوا اسکریپ کپی کرده و بجای متن دلخواه ، متن مورد نظر وارد کنید.

دقت داشته باشید که تنها متن لاتین در این کد به درستی عمل میکند.

اگر متن فارسی بود وارونه بنویسید.

پسندها (4)
نظرات (1) ارسال نظر
مامان هانیه
6 اردیبهشت 94 1:34
ممنوووووون