✳♈❋ خانــواده من ❋♈✳

متن روانخوانی و دیکته نشانه ی ص

کوسه و هشت­ پا، جانورانِ مخصوصِ دریا هستند. مینا سیب را نِصف کرد. خانه ی ما تا مدرسه، صَد مِتر فاصله دارد. کامران برایِ پیرمرد، صَندلی آورد. صَدَقه دادن، کارِ خوبی است. من بیست، کتابِ قِصّه دارم. قَصّابی امروز بسته بود. کاردَستیِ من هنوز ناقِص است. من قُرصِ مادربزرگ را می آورم. ما هر روز با صَف به کلاس می رویم. مادربزرگ یک صَندوقِ قَدیمی دارد. ...
18 اسفند 1396

شعر نشانه ی ص

صبح شده دوباره صدف بیداره چیدش صبحانه رو میز خانه صادق آمده در آشپزخانه خوردش صبحانه بی هیچ بهانه لباس را پوشید با شادی دوید صدای زنگِ مدرسه شنید صادق دوید به صف رسید او در صف ایستاد خیلی خیلی شاد اینجا چه زیباست نام آن دریاست آسمانش صاف ماهیش پیداست یک صدف آنجا یک صدف اینجاست این صدا...
18 اسفند 1396

چاپ اسکناس در خانه

یک بازی برای آموزش جمع و تفریق به کودکان ابتدا اسکناس ها را به تعداد دلخواه چاپ کنید  سپس رنگ کند و با قیچی برش دهید یک فروشگاه خانگی راه بیندازید و تعدادی وسایل شما به عنوان فروشنده و تعدادی دیگر فرزندتون به عنوان فروشنده، در فروشگاهش بفروشد خوب بازی شروع شد شما می پرسید، قیمت مثلا این ماشین چقدر است؟ او می گوید هفت تومان شما یک اسکناس ده تومانی به او می دهید و او باید 3 تومان برگرداند و یا نه یک اسکناس 3+4 یا 5+2 بهرحال انتخاب با شماست و بعد او خریدار اجناس می شود سعی کنید ارقام رو از جمع و تفریق های کوچک شروع کنید و بعد به جمع و تفریق های سخت تر بروید روزی یک بار ربع ساعت این بازی کافی است تا با با...
12 اسفند 1396