خانواده منخانواده من، تا این لحظه: 6 سال و 8 ماه و 27 روز سن داره

✳♈❋ خانــواده من ❋♈✳

عاااااااااااالیم تا وقتی که بتونم حال همه رو عااااااااااالی کنم.^_^

سلام ای معلم خوبم

1397/1/20 11:58
نویسنده : خاله ی مهربون
200 بازدید
اشتراک گذاری

سلام ای خاطرات کودکی ها

سلام ای خاطرات کودکی ها

صدای داس و آب ونان وبابا

تورا تا بی نهایت دوست دارم

تو ای زیباترین میراث دنیا

تو یادم داده ای پروانه باشم

برای بچه ها چون سایه باشم

مراتا قله های عشق بردی

تو گفتی باخداهمسایه باشم

تو ای باروح وجان من صمیمی

تو ای آموزگارم ، بهترینی

کنددرچهره ات گل آشیانه

کلید مشکلات سرزمینی

شکوه دستهایت آسمانی

کلید مخزن گنج الهی

پیمبرگفته من آموزگارم

علی شدبنده ی روح معانی

دوباره دوره کردی کودکی را

دوباره بخش کردی عاشقی را

دوباره قلب من تابی کران رفت

دوباره صرف کردی سادگی را

توای آموزگارم زنده باشی

همیشه خرم وپاینده باشی

گرفتم جان تازه از وجودت

الهی هرکجایی زنده باشی

به نامت نامه راکردم چو آغاز

شدم مانند گل ازغنچه ای باز

چه دلتنگت که بودم من شب وروز

شدم مثل کبوتر شوق پرواز

سرود وشعر را یادم تودادی

غم واندوه بربادم تودادی

زمستان گرچه سرمابودسوزان

حرارت بردل وجانم تو دادی

تو گفتی باعدو باشیم درجنگ

به ما گفتی که دنیا هست نیرنگ

اگرهمت کنی پیروز هستی

مثال داستان چشمه وسنگ

خدایا این من واین نسل فردا

شدم آموزگار قاصدک ها

هرآنچه گفت او من یاد دارم

کنارم باش جان بخشم به گلها

عباسعلی جاویدان

پسندها (0)
شما اولین مشوق باشید!

نظرات (0)